APPLiA Europe letné stretnutie Madrid

CECED Slovakia ako riadny člen európskeho združenia APPlIA Europe – Home appliances Association  sa zúčastnilo výročného stretnutia  asociácií a priamych členov , ktoré sa konalo v dňoch 26 – 29.6.2018 v Madride.

Energetický štítok a ekodizajn

Hlavné témy stretnutia bola finalizácie legislatívy v oblasti energetického štítkovania , finalizácia ekodizajn nariadení komisie na jednotlivé výrobky  a to hlavne Chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a umývačky riadov. Nemalo dôležitá téma tvorby Databáze (EPREL)  na úrovni Európskej únii pre registráciu výrobkov obsahujúce energetický štítok, ktorý má reálne byť aktívna už od 1.1.2019.  Dôležitou témou sú aj očakávané dopady nile len na výrobcov ale aj koncových spotrebiteľov pri uplatnení dvojitého označovania výrobkov energetickým štítkom so spôsobom merania ekodizajn parametrov v zmysle aktuálneho edkodizajn nariadenia komisie a nových finalizovaných ekodizajn požiadaviek na výrobok.  Už teraz je známe, že  nový energetický štítok uvidí reálne svetlo sveta až začiatkom roku 2020. Preto je potrebné sa nato dostatočne pripraviť.  Dvojité označovanie bude mať za dôsledok aj dvojité meranie zo strany výrobcov  na každý produkt  .. a tým pádom sa predĺži čas uvedenia výrobkov s novým štítkom n trh EÚ. Preto jednou z  požiadaviek je aj predĺženie času  uplatnenia povinnosti dvojitého označenia o rok neskôr  a to najskôr od roku 2020.  Túto situáciu sledujeme.

Pod energetické štítkovanie sa pripravuje legislatíva aj na práčky kombinované so sušičkou  a kávovary.  Požiadavky na zníženie spotreby elektrickej energie v domácnosti budú mať aj dopad na malé domáce spotrebiče, ako sú fény, prenosné grily , žehličky.

Jedným z nový parametrom je stanovenie minimálnej účinnosti výrobkov, zreálnenie testovania výrobkov blížiacemu sa čo najbližšie reálnej prevádzke  Doposiaľ nie je známé nové grafické znázornenie energetického štítku, tak sa necháme prekvapiť aký bude vizuál štítku na výrobok .

Primárny energetický Faktor ( Primary Energy Factor – PEF)

Parameter pre lajka je veľkou neznámou, ale jej koeficient alebo  hodnota   významne ovplyvňuje  existenciu  výrobkov energeticky náročné ako sú vykurovacie elektrické systémy, ohrievače vody . Hodnota koeficientu stanovuje pomer spotrebovanej energie voči vytvorenej energie a energetickým faktorom ovplyvňujú  významne minimálne  požiadavky na dané výrobky.  Jej hodnota sa nastavila na hodnotu 2.3 čo by malo pozitíívne ovplyvniť efektivitu spotrebovanej energie vo výrobkoch pre domácnosť .

Stretnutie CECED Slovakia s p. Šefčovičom – Vice prezident pre energetickú Úniu

Dňa 25.9.2017 sa usktučnilo osobné stretnutie medzi Vice prezidenta pre energetickú Úniu p. Maroš Šefčovič a generálnym riaditeľom združenia CECED Slovakia p. Andrejom Hrdličkom na pôde Stáleho zastúpenia pre EÚ v Bratislave.

Združenie touto cestou poukázalo na očakávanú problematiku uvedenia nového energetického štítku do praxe po schválení vykonávacích delegovaných nariadení Komisie , ktoré presne stanovia nové hranice a limity ekodizajnu pre jednotlivé produkty. Hlavným cieľom je pripraviť aplikáciu Nového energetického štítka tak , aby boli dostatočne informovaní všetci účastníci tejto zmeny. CECED Slovakia predstavila návrh Informačnej Kampane o energetickom štítkovaní určený hlavne pre kamenné predajne v SR a internetové predajne, kde sa zákazník prvý krát stretne s novým energetickým štítkom a kde obsluhujúci personál musí byť znalý dôvodov týchto zmien a dostatočne- hlavne jednoducho vedel vysvetliť jej podstatu.

Ďalší z bodov stretnutia bola problematika SMART a jej úskalia. p. Hrdlička poukázal na dôležitosť venovať sa nielen globálnej problematiky využitia a zavedenia SMART systémov, jej bezpečnosť ale aj zameranie sa na jej využitie a tvorbu štandardov pre SMART komunikáciu tak, aby mohli všetci výrobcovia uplatniť SMART do svojích výrobkov, ale aj distribútori elektrickej energie vedeli efektívne vytvárať interaktívne podmienky pre spotrebiteľa individuálnymi programami pre domácnosti. Tým pádom bude SMART komunikácia na úrovni vysokej účinnosti a efektivity výroby, prenosu a spotreby nielen elektrickej energie.

Prihláška nového člena