Hlavná úloha riadiaceho výboru. Riadiaci výbor je tvorený z priamych členov združenia., Sú vybraní na základe návrhu členov a počet členov je stanovený podľa Stanov Združenia. Cieľom riadiaceho výboru je vybrať a predložiť také rozhodnutia, ktoré budú mať priamy alebo nepriamy prínos pre členov a nebude kolidovať s inými aktivitami združenia a členov. Bude zároveň aj predstavovať reprezentovať úlohy a ciele združenia.

 

Členovia Riadiaceho Výboru CECED Slovakia:

BSH Domáci spotřebiče, s.r.o. – organizačná zložka Ing. Plamen Petrov, Csc

Beko Slovakia, s.r.o. p. Roman Kantor

CS Company, s.r.o. Dr. Stefano Caponi

DeLoghi Praga, s.r.o.  Miroslav Janáč

DZ Dražice – Strojírmna, s.r.o. – p. Jaroslav Beran

Elektrolux Slovakia, s.r.o.- odštepný závod domáce spotrebiče Ing,.Martin Svoboda

Elíz – ohrievače vody, s.r.o. – p. Miroslav Elíz

Gorenje Slovakia, s.r.o. p. Zděnek Štetina

Whirlpool Home Appliances Magyaroszágh, Kft (Indesit Company Magyarorszagh, Kft)  Ing. Vladimír Kiss

Miele, s.r.o. – p. Ondrej Orviský

Panasonic Marketing Europe, GmbH- Org. Zložka Slovenská republika – Věra Ulrychová

Tatramat – vodné ohrievače, s.r.o. –  Ing. Peter Slavkovský

Whirlpool Slovakia, s.r.o. Ing. Vladimír Kišš