S T A N O V Y,  M A N U Á L  S Ú Ť A Ž N É H O   P R Á V A  – CECED Slovakia – Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov – Záujmové združenie právnických osôb

1.7.2016
Združenie implementovalo do svojej práce aj zásady férového správania združenia a to hlavne z pohľadu Súťažného práva a Prania špinavých peňazí. Obe legislatívy sú plne akceptované na pôde združenia. Združenie pracuje v zmysle stanovených pravidiel a každý člen združenia musí súhlasiť s dodržiavaním pravidiel na všetkých zasadnutiach organizované APPLiA Slovakia. Cieľom tejto implementácie je zvýšiť dôveryhodnosť združenia, jej nezávislosť a hlavne n v konaní a jednaniach s ostatnými organizáciami.
Veríme , že táto zmena je prínosom nielen pre združenie ale aj pre samotných členov a prispieva k zníženiu riziku možného porušenia Súťažného práva.

Združenie vypracovalo nasledujúce dokumenty :
Manuál súťažného práva (Slovenskom jazyku, Anglickom jazyku)

Všetky dokumenty sú verejne dostupné na našej web stránke..

Pre transparentnosť a pre fungovanie združenia sú potrebné Stanovy, ktoré riadia a nastavujú podmienky rozhodovacích procesov všetkých členov počas stretnutí a riadení a fungovaní samotného združenia.

Kliknutím na túto linku je dostupná verzia STANOVY ZDRUŽENIA v Slovenskom Jazyku a Anglickom jazyku (aktívny web link bude dostupný v krátkom čase s novými verziami Stanov)

Tieto Stanovy APPLiA Slovakia boli schválené rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2009 a aktualizované:

  • V Bratislave dňa 26.2.2009 Prezident: Ing. Juraj Nociar Generálny riaditeľ: Andrej Hrdlička
  • V Bratislave dňa 28.5.2014, Prezident Ing. Fabuš Peter, Generálny riaditeľ: Andrej Hrdlička
  • V Bratislave dňa 31.5.2016, Prezident Dr. Stefano Caponi, Generálny riaditeľ: Andrej Hrdlička