APPLiA Slovakia- združenie výrobcov domácich spotrebičov

Kolískova 1
841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066
Email: info@applia.sk

IČO: 36065935
IČ s DPH: SK2021769651

Prezident

Martin Grygar
Družstevní závody Dražice -Strojírna,  s.r.o. (NIBE Skupina)
E-mail: prezident@applia.sk

Generálny riaditeľ

Andrej Hrdlička
Tel: +421-908-733066
E-mail: andrej.hrdlicka@applia.sk

Pracovná Skupina Home Comfort:

Predseda: Ing. Martin Grygar
DZ Dražice – strojírna, s.r.o.
E-mail: homecomfort@applia.sk