Združenie APPLiA Europe  bolo založené v roku 1958 ako európska asociácia národných asociácií známa po názvom CECED Europe. Od tej doby prešlo mnohými zmenami, kým sa dosiahol žiaduci efekt. V roku 1997 vznikla centrála so sídlom v Bruseli na lepšie vyjednávanie a komunikovanie s inštitúciami európskych spoločností. V ten istý rok boli predstavení priami členovia jednotlivých výrobcov. V roku 2018 pri 60.výročí založenia združenie zmenilo názov na APPLiA Europe (Skrátený názov od slova APPLiANCES) .

APPLiA zastupuje európsky priemysel výrobcov domácich spotrebičov, ktorí priamo zamestnávajú okolo 200 000 pracovníkov a dosahujú obrat 40 miliárd €. Členovia APPLiA sú výrobcami nasledujúcich komodít:

 • Veľké domáce spotrebiče (zahŕňajúce chladničky, mrazničky ,práčky, umývačky riadov, sušičky bielizne, rúry, pece)
 • Malé domáce spotrebiče (zahŕňajúce širokú škálu produktov od holiacich strojčekov po vysávače a mixéry)
 • Zariadenia na kúrenie, chladenie a klimatizačné zariadenia hlavne pre použitie v domácnosti

APPLiA reprezentuje inovačný priemysel., napr. súčasná inovačná oblasť je riešenie interaktivity s elektronickými technológiami a zlepšenie výkonnosti s požiadavkou zníženia spotreby elektrickej energie, alebo spotreby vody . Úspechom APPLiA inovácií je vytvorenie projektu s názvom Energia & Životné prostredie, ktoré predstavujú zníženie spotreby energií, ktoré ovplyvňujú životné prostredie a zároveň sa riešia technologické inovácie výrobkov.

Úlohy

V roku 1958 bola APPLiA založená ako Európska Asociácia Národných asociácii pod názvom CECED Europe. Neskôr potom sa uskutočnilo niekoľko zmien a transformácií aby asociácia sa stala viac efektívnejšia. V roku 1997 bola založená ako asociácia so sídlom v Bruseli na lepšiu prezentáciu vlastných členov v inštitúciách Európskych Komunít. Priamy členovia individuálnych spoločností boli taktiež prizvaní v tomto roku. Dňa 7.marca 2018 sa presne na výročie 60. výročia založenia premenovala na nový názov APPLiA Europe – Home appliances Europe.

APPLiA reprezentuje európsky priemysel domácich spotrebičov, ktorý zamestnáva viac ako 200 tisíc priamo zamestnaných zamestnancov a predstavuje skoro 40 miliárd EUR obratu. Členovia APPLiA sú výrobcami týchto kategórií výrobkov:

 • Veľké domáce spotrebiče (ktoré zahrňujú chladničky, mrazničky, práčky, umývačky riadov, sušičky bielizne, rúry, grily atď)
 • Malé domáce spotrebiče (obsahujúce širokú škálu produktov od holiacich strojčekov po vysávače)
 • Zariadenia na ohrev, ventiláciu a klimatizačné jednotky, hlavne pre domáce použite

APPLiA Reprezentuje inovačný priemysel. Napr. v súčasnej dobe je cieľom hlavnej aktivity inovácií je interaktivita s elektronickými zariadeniami a technológiou na vylepšenie efektívnosti a úspory elektrickej energie , spotreby vody a iných zdrojov energií. APPLiA úspešne predstavuje projekty Energia & Životné prostredie , ktoré šetria energiu a zvyšujú efektívnosť výrobku.

Ciele

Hlavným cieľom APPLiA je reprezentovať a obhajovať záujmy členov Európskeho priemyslu. Asociácia sa ukazuje ako partner v dialógoch s EU politikmi a regulátornými inštitúciami a taktiež interaktívne spolupracuje s médiami, tlačou a nevládnymi organizáciami reprezentujúce rôzne iné záujmy (vrátane spotrebiteľských a enviromentálnych organizácií) a s inými záujmovými organizáciami.

APPLiA zriadilo fórum na dosiahnutie konsenzu v oblastiach spoločného záujmu ako sú produktové a procesné štandardizácie, alebo zmluvné vzťahy s priemyslom ktoré sa môžu stať základom budúcich európskych aktivít. Základný princíp práce je priniesť spoločne pre všetky zainteresované strany výsledok a rozhodnutie v čo najkratšom čase. APPLiA vytvára nemalé pracovné skupiny, ktoré uskutočňujú efektívne partikulárne rozhodnutia a udržujú pracovnú skupinu efektívnu a malú

Členstvo

Od roku 1997, individuálni výrobcovia domácich spotrebičov môžu sa priamo prezentovať v členstve APPLiA a jej spoločnej práci.

Výrobca/ firma sa môže stať priamym členom ak:

 • vyrába v Európe a má tu priame zastúpenie aspoň v 4 krajinách európskej únie.
 • Sú jeho zastúpenia členmi národných asociácií aspoň v 51% pomere , kde sú spoločnosti zastúpené (obchodné spoločnosti alebo výrobné podniky) a majú na nich priamy riadiaci dosah

Národné asociácie sa môžu stať členmi APPLiA Europe ak:

 • Reprezentujú výrobcov alebo predajcov domácich spotrebičov alebo ich zástupcov aspoň v jednej z členských krajín európskej únie (EU) alebo európskeho spoločenstva (EEA) , poprípade kandidátskej krajiny do EU alebo EEA
 • Sú v krajine viac ako dve asociácie, vytvorí sa jeden zástupca za danú krajinu a za všetky asociácie, ako delegovaný zástupca APPLiA v danej krajine.
 • Asociácia so sídlom aj mimo európskych krajín sa môže stať asociovaný člen APPLiA