Energetikavšeobecne

Posledný predaj výrobkov so starým energetickým štítkom možný len do 30.11.2021

By 22. septembra 2021 No Comments

Počas posledných mesiacov v krajinách Európskej Únie nastala účinnosť nového energetického štítku platný od 1.3.2021. Výrobcovia aplikovali zmeny vo výrobkoch už v rokoch 2020 a z dôvodu rýchleho prechodu na nový štítok všetky výrobky umiestnené na trh EÚ po 1.11.2020 obsahovali v balení dva energetické štítky. Označovanie dvoma štítkami znamená, že výrobok spĺňal aj nové prísne požiadavky ekodizajnu a tým sa výrobok priblížil prísnejším kritériám účinnosti a prísnejším podmienkam na zníženie spotreby energii (Elektrická energia, plyn a voda).

Na trhu EÚ – hlavne v predajniach, kuchynských štúdiách, centrálnych veľkoobchodných a maloobchodných skladoch zostali výrobky, ktoré majú ešte len starý energetický štítok.

Nato aby sa výrobok mohol celkom dopredať, legislatíva o energetickom štítkovaní stanovila termín prechodného obdobia na dobu 9 mesiacov od zavedenia nového štítku t.j.termín 30.11.2021 a do tohto termínu môžu predajcovia dopredať daný výrobok. Po tomto termíne (napr. už 1.12.2021) nie je predaj umožnený.
Odporúčame maloobchodným a veľkoobchodným predajcom, kuchynským štúdiám a iným predajcom, aby si skontrolovali svoje skladové zásoby výrobkov a zabezpečili dopredaj výrobkov obsahujúci len starý energetický štítok do daného dátumu .

Týka sa to len nasledovných výrobkov pre domácnosť:

  • TV prijímače a monitory
  • chladničky, mrazničky a vinotéky (a ich kombinácie)
  • práčky a práčky kombinované so sušičkou
  • umývačky riadov

Informačný leták si môžete stiahnuť na nasledovnom web linku a voľne distribuovať.

Viac informácii o novom energetickom štítku, podmienkach predaja a uvádzania na trh EÚ nájdete na: www.thenewenergylabel.eu/sk alebo www.energetickestistky.sk